2011 liepos 18

AB „Lietuvos energija” Bitėnų 330 kV SP statyba

Bitėnai yra 330kV skirstomasis punktas Bitenų k., skirtas sujungti Jurbarko TP, Klaipėdos TP ir Soviecko TP 330kV linijas. Generalinis rangovas UAB Empower šiame projekte pasirinko UAB Aedili atlikti įrangos tiekimo ir derinimo darbams.
2011 kovo 16

N. Akmenės 110/35/10 kV TP rekonstravimas

110/35/10kV N. Akmenės TP buvo atliekamas 35/10kV dalies rekonstravimas. Keičiama visa buvusi įrangą į naują. Taip pat į valdymo sistemą itraukiamos 7 regioninės elektros pastotės.
2011 vasario 22

10/0,4kV Pastotės MT Dubysos g. Klaipėda (SP-62) statyba

10/0,4kV SP-62 tai naujai statoma skirstomojo tinkle pastotė, šios pastotės pagrindinė funkcija pajungti naują varotoją (Klaipėdos arena) prie elektros tinklo.
2011 vasario 15

Vėjo jėgainių parkas (Lauksargių TP)

110/20kV Lauksargių TP skirtas vėjo jėgainių parka prijungti prie elektros tinklų.
2011 sausio 26

AB "Lietuvos geležinkeliai" TR46-5 pastotės rekonstravimas

TR46-5 yra AB “Lietuvos geležinkeliai” priklausanti transformatorinė Šiauliuose. Projekto užduotyje buvo numatyta pilnai rekonstruoti transformatorinę pakeičiant 10kV narvelius, įrengiant naują teleinformacijos surinkimo perdavimo įrangą ir duomenis perdu
< 12 >

Susisiekite

Paieška