AB „Lietuvos energija” Bitėnų 330 kV SP statyba

Bitėnai yra 330kV skirstomasis punktas Bitenų k., skirtas sujungti Jurbarko TP, Klaipėdos TP ir Soviecko TP 330kV linijas. Generalinis rangovas UAB "Empower" šiame projekte pasirinko UAB "Aedilis" atlikti įrangos tiekimo ir derinimo darbams.

Telekomunikacinė įranga:
Duomenų perdavimui į valdymo sistemą naujomas SDH ir PDH tinklas, kurį UAB "Aedilis" suprojektavo ir įrengė Bitenų SP.

Teleinformacijos surinkimo perdavimo įranga:
Šiame projekte naudojamas Siemens Sicam AK 1703 ACP valdiklis. Duomenys iš apsaugos relių surenkami naudojant IEC 61850 protokolą.

RAA derinimas:
UAB "Aedilis" šiame projekte atliko dalį RAA derinimo darbų. Buvo derinamos Siemens 6MD6641, 7SJ6471 naudojant IEC 61850 protokolą.

 

Susisiekite

Paieška