2017 spalio 10

UAB „Aedilis“ įgyvendina Europos regioninės plėtros projektą

UAB „Aedilis“ įgyvendina Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą „Partnerių tarptautinėm MTEP iniciatyvoms išmanių energijos generavimo šaltinių stebėjimo ir valdymo sistemų kūrimo srityje paieška EĮT renginiuose“, projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0014.

Projekto tikslas –  plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.
Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje - vienoje ar keliose  tarptautinėse ES MTEPI programose (Horizon2020, Eureka, Eurostars,  Cosme, SME Intrument ir pan.).

Projekto vertė – 19.907,39 Eur. Projektui skirto finansavimo suma –  9.953,69 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2017-09-13– 2019.02.12

 

download1aaaa.jpg

 

Susisiekite

Paieška