DARBUOTOJAI

„Žmonės mūsų įmonėje yra svarbiausias turtas ir pagrindinis konkurencinis pranašumas". Mūsų vizija - atsirinkti pačius geriausius ir perspektyviausius inžinierius, kurie užtikrintų nepriekaištingą mūsų paslaugų tiekimą klientams. Prisidedame prie nuolatinio profesinio ir asmeninio darbuotojų tobulinimo. Manome jog tobulėjimas ir nuolatinis mokymasis yra pažangos variklis. Žmogiškųjų išteklių vadyba AEDILYJE - įtraukta į ilgalaikę verslo strategiją.

Savo darbuotojams suteikiame galimybę nuolat mokytis ir tobulėti, tokiu būdų užtikrindami jų žinias apie naujausias technologijas ir standartus. Dauguma Aedilio darbuotojų turi magistro laipsnį inžineriniuose moksluose, didžiausių automatikos ir energetikos įrangos gamintojų atestatus, patvirtinančius jų kompetenciją. Mūsų darbuotojai yra įvairialypiai ir ypatingai lankstūs profesionalai, tai mums leidžia dirbti su ypatingai sudėtingomis sistemomis. Kasdieniame darbe, kai priimami sprendimai, suteikiame daug asmeninės laisvės, o kontroliuojame minimaliai. Mes labai pasikliaujame kiekvienu komandos nariu. Įgyvendinant sprendimus vadovaujamės griežta darbų atlikimo drausme, siekiant užtikrinti nepriekaištingą kokybę ir ilgalaikę naudą.

Iš savo darbuotojų mes tikimės iniciatyvos ir nuolatinio judėjimo į priekį. AEDILIO valdymo struktūra yra paprasta, neapkrauta sudėtingu priežiūros mechanizmu. Tokią ją išlaikyti tikimės ir ateityje. Tai reiškia, kad naujas mūsų komandos narys neturėtų tikėtis būti nuolat kontroliuojamas. Tačiau, suteikiant daug laisvės, iš darbuotojo(s) bus tikimasi atsakingumo ir iniciatyvos. Jei pastebite dalykų, kurie gali būti pakeisti į gerąją pusę ir be niekieno nurodymo to imatės - mums pakeliui.


Mūsų inžinieriai turi sertifikatus tokių gamintojų kaip Siemens, ABB, Schneider Electric, Alstom, Omicron, Wizcon, Wondervare ir kt. Taip pat daugelis jų turi Aplinkos Ministerijos išduotus specialių darbų vadovų atestatus 0,4/10/35/110/330/400 kV pastotėse.

REKOMENDACIJOS

„UAB „Aedilis" kartu su AB „Empower" įvykdė šiuos projektus: AB „Lietuvos Energija" - Bitėnų 330 kV SP,  Joniškio 10 kV skirstomojo punkto SP-2 rekonstrukcija, AB „Lietuvos Energija" - Rokų TP rekomendacijos, Skuodo TP 110 kV skirstyklos kapitalinio remonto (110 kV jungtuvų keitimo) darbai, 110/35/10 kV N.Akmenės TP 110 kV skirstyklos rekonstravimos darbai. Darbai buvo atlikti laiku ir kokybiškai, pagal galiojančius taisyklių ir norminių dokumentų reikalavimus."

Valdas Bancevičius, Generalinis direktorius, UAB „Empower"

„UAB „Liumenas" kartu su UAB „Aedilis" įvykdė šiuos projektus: Dolomito 35/10 kV, AB „Lietuvos geležinkeliai" TR46-5 rekonstravimas, AB VST SP-5 10 kV skirstyklos rekonstravimas, 10kV elektros kabelių linijų iš Miglos 110/10 kV TP, Joniškio 110/35/10 kV TP . Darbai buvo atlikti laiku ir kokybiškai, pagal galiojančius taisyklių ir norminių dokumentų reikalavimus."

Kęstutis Venskūnas, Direktorius, UAB „Liumenas"

UAB Schneider-Electric Lietuva vykdė šiuos relinės apsaugos ir automatikos (RAA) darbus su specialistu Vytautu Cibulskas: UAB „Mars Lietuva" - 10 kV skirstomojo punkto 10kV RAA darbų derinimas, Schneider Electric Sepam RAA įranga, UAB „Paroc" - 10 kV skirstomojo punkto 10 kV RAA darbų derinimas, Schneider Electric RAA Sepam įranga. Esame patenkinti Vytauto Cibulsko atliktu RAA derinimu. Visi darbai buvo atliekami griežtai pagal nustatytą terminą, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei norminiais aktais. Mūsų įmonės nuomone, Vytautas Cibulskas yra relinės apsaugos ir automatikos darbų profesionalas."

Andrius Šablinskas, Pardavimų svarbiems klientams vadovas, UAB „Schneider - Electric Lietuva"

„UAB „Aedilis" kartu su Siemens Osakeythio Lietuvos filialu bendradarbiaudami nuo 2004 metų įvykdė nemažai projektų išskirtume šiuos projektus: AB „Lietuvos geležinkeliai" geležinkelio ruožas Šiauliai - Klaipėda projektą, 110/20 kV Lauksargių TP statyba, N.Akmenės 110/35/10 kV TP rekonstravimą, 110/10 kV Bakšių TP rekonstrukcija, 110/35/10 kV Rokiškio TP rekonstrukcija, Joniškio 110/35/10 kV TP rekonstavimas, Vaidotų geležinkelio stoties rekonstrukcija. Darbai buvo atlikti laiku ir kokybiškai, pagal galiojančius taisyklių normių dokumentų reikalavimus "

Lauras Baužys, Vyr. Projektų vadovas, Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas

Susisiekite

Paieška